Vertaal vanuit het Nederlands naar   
  T +31(0)70-3259115 info@ryzolin.com
  • Industrie
  • Offshore & Raffinaderijen
  • Vliegtuig & Helikopter
  • H.A.C.C.P. & Voedingsmiddelen
  • Automotive & Recreatie

Ryzolin B.V.

Pres. Kennedylaan 19
2517 JK Den Haag
Holland
T +31-(0)70- 3259115
F +31-(0)70- 3259142
info@ryzolin.com

Offshore, Raffinaderijen, Proces Industrie

Decontamineren / Chemisch Technisch Reinigen / Ontvetten / Emissie Reducties

Applicaties in de chemische / proces industrie zijn niet gemakkelijk in te delen. Grote verscheidenheid in samenstelling en type alsmede omgeving (ARBO / Milieu) en afvalwaterproblematiek zijn een belangrijk onderdeel van het reinigingsproces. Aangezien elke toepassing zijn eigen individuele aanpak (oppervlakte actieve stoffen) nodig heeft en de markt regelmatig nieuwe eigen processen / producten introduceert speelt Ryzolin® op bovenstaande aspecten continue optimaal in.

Ryzolin® series zijn, mede in overleg met de branche ontwikkeld en goedgekeurd, voor activiteiten als Chemisch Technisch Reinigen (CTR), decontamineren, emissie reducties en Cleaning In Place (C.I.P). Door gebruik te maken van deze moderne methode, circulatie van reinigingsproduct, geeft dit grote besparingen in onderhoudskosten en tevens reductie van proceskosten door de verhoging van de installatie efficiency. Deze methode is veiliger, sneller en de "turnaround" tijd aanzienlijk bekort.

Voor verwijderen van o.a.: crude oil soorten, tectyl, teer, asfaltenen, polystyreen, resins, polymeren, kunstharsen, gepolymeriseerde katoenzaadolie, pigmentverven, reiniging van filters, ontkalken, ontroesten, equipment en leidingsystemen reinigen, ontgeuren, reduceren / elimineren H2S, Pyrofore materiaal, mercaptanen, etc. uit procesapparatuur, reactoren, opslagtanks, van tankwanden, warmtewisselaars, leidingen, enz. Keuze uit Ryzolin® producten in hoge concentraten: alkalische-, neutrale-, zure- pH en/of oplosmiddelhoudende mix. Indien gewenst tailormade versies.


Product basis series


Alkalische reinigers pH. 10 - 14

Ryzolin Safetyclean® 1 is een heavy duty cleaner voor het verwijderen / decontamineren van met name crude-oils, olie-derivaten, vetten, koolwaterstoffen, etc. Hoog geconcentreerd. Zelf de-emulgerend. Water aanlengbaar tot 1: 100. Detail productinformatie beschikbaar, mail uw vraag naar info@ryzolin.com.

Ryzolin Safetyclean® 5 is een vloeibaar geïnhibiteerdkrachtigreinigingsproduct voor verwijdering van minerale olie en / of vetten. Reduceert / elimineert tevens o.a. H2S en mercaptanen, zwavelaanslag en diverse oxides. Product is een universele reiniger welke veilig kan worden toegepast voor zowel non-ferro als ferro metalen. Product bevat complexvormers die verstoppingen door kalksteenvorming in nozzels en leidingen van de reinigingsapparatuur voorkomt. Aanlengbaar tot 1 : 100. Ook inzetbaar voor stoomreinigen. Detail productinformatie beschikbaar, mail uw vraag naar info@ryzolin.com.

Ryzolin® Economic is een universeel inzetbare, krachtige en geconcentreerde alkalisch reinigings- en ontvettingsproduct. Water aanlengbaar, afhankelijk van applicatie. Is snel de-emulgerend voor toepassing met olie/water-afscheider. Kan ook met zoutwater aangelengd worden. Geheel oplosmiddelvrij. Verwijdert minerale vervuilingen, vetten en verscheidene organische vetten, etc. Verwijdert / vermindert ook H2S en mercaptanen uit columns en geuroverlast uit opslagruimte, containers etc. Water aanlengbaar tot 1: 100. Detail productinformatie beschikbaar, mail uw vraag naar info@ryzolin.com.

Ryzolin® HDC is een mengsel van plantaardige oplosmiddelen stoffen, emulgatoren en wateronthardingsagents. Product is een specifieke heavy duty cleaner voor het verwijderen van o.a. asfalt, koolaanslag, crude-oils, kunstharsen, olie en vetten. Aanlengbaar tot 1: 100 (Ook geschikt voor C.I.P. applicaties). Detail productinformatie beschikbaar, mail uw vraag naar info@ryzolin.com.


Neutrale reinigers pH. 7 - 8

Decontamineren, koolwaterstofvrij maken, gas residuen, reduceert / elimineert waterstofsulfide, mercaptanen, pyrofore materiaal, LEL tot + - 0, benzeen niveau < 0.2 ppm.

Ryzolin Safetyclean® 12 (Decontamineren, Cleaning In Place) is een neutrale heavy duty cleaner voor het verwijderen van met name crude-oils, olie-derivaten en vetten. Hoog geconcentreerd. Stabiele emulsie. Water aanlengbaar tot 1: 200. Ook inzetbaar stoomreinigen. Detail productinformatie beschikbaar, mail uw vraag naar info@ryzolin.com.

Ryzolin Safetyclean® 12 H is een neutrale extra hoog geconcentreerd heavy duty cleaner voor het decontamineren, reinigen van proces installaties van met name crude-oils, koolwaterstoffen, olie-derivaten en vetten. Reduceert/elimineert o.a. H2S, CO2, Pyrofore reacties en mercaptanen. Product is Xi-vrij. Hoog geconcentreerd. Zeer Stabiele emulsie. Zowel water als oplosmiddel aanlengbaar tot 1: 400. Ook inzetbaar voor stoomreinigen. Detail productinformatie beschikbaar, mail uw vraag naar info@ryzolin.com.

Ryzolin Safetyclean® 34 is een zeer krachtig middel op basis van speciale mix plantaardige grondstoffen. Het verwijdert ingedroogde olie, teer, cokes typen, taaie vetten, hars, anti - corrosiecoatings, (druk)inkten, en vele andere industriële vervuilingen. Tevens uitstekend inzetbaar als C.I.P. reiniger. Op lage en hoge temperaturen. Zelf de-emulgerend. aanlengbaar tot 1: 200. Detail productinformatie beschikbaar, mail uw vraag naar info@ryzolin.com.


Zure reinigers pH < 2 (ontkalken, ontroesten, diverse oxides)

Ryzolin Safetyclean® 15 het krachtigst verkrijgbare geïnhibiteerd zure reiniger voor het verwijderen van roest en kalkhoudende (CaCO3) vervuilingen en diverse oxides. Bezit tevens ontvettende eigenschappen. Concentraat aanlengbaar tot 1: 100 (optimaal geinhibiteerd). Detail productinformatie beschikbaar, mail uw vraag naar info@ryzolin.com.

Ryzolin Safetyclean® 24 is een unieke, geïnhibiteerde, zeer krachtige zure reiniger voor het verwijderen van roest en kalkhoudende (CaCO3) vervuilingen en diverse oxides. Tevens geschikt voor vervuilingen met sporen vet- en olie resten. Concentraat aanlengbaar tot 1: 100 (geinhibiteerd en vrij van fosforzuur en zoutzuur). Geurvrij. Detail productinformatie beschikbaar, mail uw vraag naar info@ryzolin.com.


Werkplaats

Ryzolin Safetyclean® 10 is een geheel oplosmiddelvrije reiniger voor algemene industriële onderhoudstoepassingen, waar lichte corrosiewerende werking nodig is. Toepasbaar op ferro en nonferro. Reinigingstoepassingen: crude oils, vet resten, kool-aanzettingen. Voorbeelden: reiniging afsluiters, machine onderdelen, producten, wiellagers of allerhande toepassingen in toolshops en onderhoudsactiviteiten. Vervangt organische oplosmiddelen (aliphatische kool-waterstoffen, etc.). Product is oplosmiddelvrij, niet toxisch, niet vlambaar, biologisch afbreekbaar, de-emulgerend en Xi-vrij. Detail productinformatie beschikbaar, mail uw vraag naar info@ryzolin.com.

Ryzolin® Floorcleaner (Xi-vrij) + HDis een zeer krachtige hoog geconcentreerde reiniger voor industriële toepassingen. Populair bij reinigingsbedrijven vanwege zijn brede inzetbaarheid en reinigingskracht. Toepassingen: Zware oliën, vet resten, vettige koolaanslagresten, tectyl, teer-achtige resten, reinigen van tanks en tank wanden, beton of asfalt wegen, bedrijfsvloeren, etc. Oplosmiddelvrij, Niet toxisch, Geen vlampunt, Biologisch afbreekbaar. Snelscheidend voor toepassing met water/olie-afscheider. Water aanlengbaar 1:5 tot 1: 100. (Ook voor schrobzuigmachines) Detail productinformatie beschikbaar, mail uw vraag naar info@ryzolin.com.

Overige Ryzolin® producten beschikbaar o.a.:
Antifoam, corrosie inhibitor, foam additive, geur additives, (KWS) oplosmiddelhoudende producten, polystyreen-, polyurethaan-, div. pigment verven – verwijderaar, Vloerreinigers, etc.


Afhankelijk van uw reinigings-of decontaminatie toepassing kan er een keuze gemaakt worden uit bovenstaande basis selectie of in overleg uit ons overig pakket danwel tailormade pakket.

Email uw vraag naar info@ryzolin.com of bel ons voor een vrijblijvende afspraak, zodat wij voor u een werkbare selectie, behandeling c.q. productpresentatie kunnen geven.